Poradnia Zdrowia Psychicznego

W Poradni Zdrowia Psychicznego przyjmują:

 • psychiatrzy:
  dr Justyna Wolska, 
  dr Zofia Musiał, 
 • psycholodzy:
  mgr Ewa Żebrowska,
  mgr Małgorzata Wichrowska 
 • psychoterapeuta: 
  mgr Edyta Erbel.
  mgr Urszula Wiączkowska-Lamczyk


Poradnia mieści się w budynku Przychodni Specjalistycznej
Rejestracja (osobiście lub telefonicznie) czynna w godzinach pracy poradni.

Tel. (041) 386-14-91
386-14-92
386-14-93
386-18-81