Poradnia Kardiologiczna

Przyjmują dr Maciej Szewczyk i dr Wiesław Trznadel
Poradnia mieści się w budynku Przychodni Specjalistycznej
Rejestracja (osobiście lub telefonicznie) czynna w godzinach pracy poradni.

Tel. (041) 386-14-91
386-14-92
386-14-93
386-18-81

Wewnętrzny: 217