Poradnia Dermatologiczna

0641 0001 page 001
Tel. (041) 386-14-91
386-14-92
386-14-93
386-18-81

Wewnętrzny: 210

 

Porad­nie Der­ma­to­log­iczne w Wojew­ództwie Świętokrzyskim


AGATA KOŁODZIEJCZYK INDY­WID­U­ALNA SPEC­JAL­ISTY­CZNA PRAK­TYKA LEKARSKA SPEC­JAL­ISTA DER­MA­TOLOGWENEROLOG

INDY­WID­U­ALNA SPEC­JAL­ISTY­CZNA PRAK­TYKA LEKARSKA LEK.MEDAGATA KOŁODZIEJCZYK 
ul. SZKOLNA 22 A, 28 – 500 Kaz­imierza Wielka 
Tele­fon do rejes­tracji: 041 352 12 91 
Tele­fon: 041 352 12 91


BELLA DERM DR N. MEDHALINA BRODECKA — KLECHA 
PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA 
ul. KLONOWA 55G25 – 553 Kielce 
Tele­fon do rejes­tracji: 781999021 
Tele­fon: 781999021


CEN­TRUM DIAL­IZA” SP. Z O.O. 
PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA 
ul. SZPI­TALNA 427 – 500 Opatów 
Tele­fon do rejes­tracji: 15 86 70 450 
Tele­fon: 15 86 70 450


CEN­TRUM MEDY­CZNE” SPÓŁKA Z OGRANIC­ZONĄ ODPOWIEDZIAL­NOŚ­CIĄ 
PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA PRZECZNICA 
ul. PRZECZNICA 325 – 513 Kielce 
Tele­fon do rejes­tracji: (41344 50 86 
Tele­fon: (41344 50 86


GABI­NET DER­MA­TO­LOG­ICZNY MAŁ­GORZATA BŁASZKIEWICZ-​BREZDEŃ 
PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA 
ul. SŁOWACK­IEGO 12A27 – 600 San­domierz 
Tele­fon do rejes­tracji: 519531572 
Tele­fon: 519531572


GRAŻYNA MAZUR-​BAŁDYGA — INDY­WID­U­ALNA SPEC­JAL­ISTY­CZNA PRAK­TYKA LEKARSKA

PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA — GRAŻYNA MAZUR-​BAŁDYGA 
ul. BATAL­IONÓW CHŁOP­S­KICH 3328 – 400 Pińczów 
Tele­fon do rejes­tracji: 41 3517303 
Tele­fon: 41 3517303


GRAŻYNA PANKOWSKA PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA PROMED 
PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA PROMED 
ul. STE­FANA BATOREGO 11A28 – 100 Busko-​Zdrój 
Tele­fon do rejes­tracji: 412436081 wew. 21 
Tele­fon: 412436081 wew. 21


INDY­WID­U­ALNA SPEC­JAL­ISTY­CZNA PRAK­TYKA LEKARSKA MAŁ­GORZATA WRONA 
PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA 

ul. ARMII KRA­JOWEJ 327 – 600 San­domierz 
Tele­fon do rejes­tracji: 502338092 
Tele­fon: 502338092


INEZ MAZUREK-​SALWA GABI­NET DER­MA­TO­LOG­ICZNY 
GABI­NET DER­MA­TO­LOG­ICZNY 
ul. STE­FANA BATOREGO 1028 – 100 Busko-​Zdrój 
Tele­fon do rejes­tracji: 413501822 
Tele­fon: 413501822


KAROL PYRCHLA NIEPUB­LICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOT­NEJ DER-​MED 
PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA 
ul. GÓR­NICZA 3A26 – 110 Skarżysko-​Kamienna 
Tele­fon do rejes­tracji: 412520245 
Tele­fon: 412520245


MEDY­CYNA PRACY & MEDY­CYNA RODZINNA SPÓŁKA Z OGRANIC­ZONĄ ODPOWIEDZIAL­NOŚ­CIĄ 
PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA 
ul. OLSZEWSKIEGO 225 – 663 Kielce 
Tele­fon do rejes­tracji: 041 335 88 13 
Tele­fon: 041 345 23 29


MIROSŁAWA WIERZ­CHOSŁAWSKA „DER­MA­TOLOG” 
PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA 
ul. OSNA STOKU 63A25 – 437 Kielce 
Tele­fon do rejes­tracji: (41362 66 95 
Tele­fon: (41362 66 95


NIEPUB­LICZNY SPEC­JAL­ISTY­CZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOT­NEJ GOMED-​OSTROWIEC SPÓŁKA Z OGRANIC­ZONĄODPOWIEDZIAL­NOŚ­CIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA 
ul. POLNA 9F27 – 400 Ostrowiec Świę­tokrzyski 
Tele­fon do rejes­tracji: 412631188 
Tele­fon: 412631188 


NIEPUB­LICZNY SPEC­JAL­ISTY­CZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOT­NEJ „PULS-​MED” ANNA BOGUSZAGNIESZKA MUSIELAKSPÓŁKA JAWNA 
PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA 
ul.1 MAJA 5526 – 110 Skarżysko-​Kamienna 
Tele­fon do rejes­tracji: 41 2514903 
Tele­fon: 41 2514903


NIEPUB­LICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOT­NEJ CEN­TRUM MEDY­CZNE „ROKITEK” SPÓŁKA Z OGRANIC­ZONĄ ODPOWIEDZIAL­NOŚ­CIĄ 
PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA 
ul. ROKITEK 41A27 – 600 San­domierz 
Tele­fon do rejes­tracji: 0158331183 
Tele­fon: 0158331212 


NIEPUB­LICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOT­NEJ „CEN­TRUM MEDY­CZNE” SPÓŁKA Z OGRANIC­ZONĄ ODPOWIEDZIAL­NOŚ­CIĄ 
PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA 
ul. ZAWADA 2428 – 230 Połaniec 
Tele­fon do rejes­tracji: 015 865 62 99 


NIEPUB­LICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOT­NEJ „GAM-​MED” 
PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA W J?DRZEJOWIE UL KIELECKA 20 
ul. KIELECKA 2028 – 300 Jędrze­jów 
Tele­fon do rejes­tracji: 0413861934 


NIEPUB­LICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOT­NEJ „GAM-​MED” 
PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA 
ul. STAR­O­DOMAS­ZOWSKA 1525 – 315 Kielce 
Tele­fon do rejes­tracji: 41240 68 74 
Tele­fon: 041 – 240 68 74


NIEPUB­LICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOT­NEJ „MED.-STAR” W STARA­CHOW­ICACH 
PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA 
ul. RADOM­SKA 3527 – 200 Stara­chow­ice 
Tele­fon do rejes­tracji: 041 275 64 30 
Tele­fon: 041 275 64 30 


NIEPUB­LICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOT­NEJ „PATRON” SPÓŁKA Z OGRANIC­ZONĄ ODPOWIEDZIAL­NOŚ­CIĄ 
PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA „ISKRA” KIELCEULJAGIEL­LOŃSKA 76 
ul. JAGIEL­LOŃSKA 76B25 – 734 Kielce 
Tele­fon do rejes­tracji: 413456608 
Tele­fon: 413456608 


NZOZ „DER­MA­TOLO­GIA” 
PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA 
ul. OSSŁONECZNE 1027 – 400 Ostrowiec Świę­tokrzyski 
Tele­fon do rejes­tracji: 41 263 05 00 
Tele­fon: 41 263 05 00


OBWÓD LECZNICTWA KOLE­JOWEGO SAMODZIELNY PUB­LICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOT­NEJ W SKARŻYSKU-​KAMIENNEJ
8PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA 
ul. SOKOLA 5026 – 110 Skarżysko-​Kamienna 
Tele­fon do rejes­tracji: (0412784361 
Tele­fon: (0412784361 


PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA BOŻENA WOJ­CIECHOWSKA — BUR­DZEL 
PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA 
ul. DŁUGA 1028 – 200 Staszów 
Tele­fon do rejes­tracji: (158642895 
Tele­fon: (158642895


POWIA­TOWE CEN­TRUM USŁUG MEDY­CZNYCH W KIEL­CACH 
PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA 
ul. ŻELAZNA 3525 – 014 Kielce 
Tele­fon do rejes­tracji: 413470347 
Tele­fon: 413470347 


SAMODZIELNY PUB­LICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOT­NEJ GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W SMYKOWIE 
PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA 
ul. Smyków 9126 – 212 Smyków 
Tele­fon do rejes­tracji: (41373 90 07 
Tele­fon: (41373 90 07


SAMODZIELNY PUB­LICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOT­NEJ MIN­IS­TERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMIN­IS­TRACJI WKIEL­CACH 
PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA 
ul. WOJSKA POL­SKIEGO 5125 – 375 Kielce 
Tele­fon do rejes­tracji: 0413493529 
Tele­fon: 0413493519 


SAMODZIELNY PUB­LICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOT­NEJ W OŻAROWIE 
PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA 
ul. SPACEROWA 1027 – 530 Ożarów 
Tele­fon do rejes­tracji: 15 861 10 19 
Tele­fon: 15 861 10 19


ŚWIĘ­TOKRZYSKIE CEN­TRUM ONKOLOGII SAMODZIELNY PUB­LICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOT­NEJ W KIEL­CACH 
PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA 
ul. ARTWIŃSKIEGO 325 – 734 Kielce 
Tele­fon do rejes­tracji: 041 – 367 42 74 
Tele­fon: 041 – 367 42 08 


VISUS II — SPÓŁKA Z OGRANIC­ZONĄ ODPOWIEDZIAL­NOŚ­CIĄ 
PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA
ul. MEDY­CZNA 327 – 200 Stara­chow­ice 
Tele­fon do rejes­tracji: 41 2741366 
Tele­fon: 41 2741366 


WAMED” EWA ANDER­MAN –WAWRZAKMONIKA WAWRZAK — JAGIEŁO SPÓŁKA JAWNA 
PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA 
ul. JANA PAWAŁA II 127 – 200 Stara­chow­ice 
Tele­fon do rejes­tracji: 41 273 57 03 
Tele­fon: 41 273 57 03


WOJEW­ÓDZKI SZPI­TAL ZESPOLONY W KIEL­CACH 
PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNO — WEN­ERO­LOG­ICZNA 
ul. ARTWIŃSKIEGO 125 – 734 Kielce 
Tele­fon do rejes­tracji: 41 3671 245 
Tele­fon: 41 3671 335 


WOJSKOWA SPEC­JAL­ISTY­CZNA PRZY­CHOD­NIA LEKARSKA SAMODZIELNY PUB­LICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOT­NEJ WKIEL­CACH 
PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA 
ul. SZCZEPA­NI­AKA 2325 – 118 Kielce 
Tele­fon do rejes­tracji: 041 – 3303410 wew.482 
Tele­fon: 041 – 3303410 


ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOT­NEJ WE WŁOSZC­ZOWIE 
PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA 
ul. ŻEROM­SKIEGO 2829 – 100 Włoszc­zowa 
Tele­fon do rejes­tracji: 413 883 792 
Tele­fon: 413 883 792 


ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOT­NEJ W KOŃS­KICH 
PORAD­NIA DERATOLOGICZNO-​WENEROLOGICZNA 
ul. GIM­NAZ­JALNA 41B26 – 200 Końskie 
Tele­fon do rejes­tracji: 0413902370 
Tele­fon: 0413902398