Wybór oferty na wykonywanie czynności radiologa projektu