Obchody dnia spirometrii w Polsce

logo

 

…trochę historii

Dnispirometrii, zainicjowano po raz pierwszy na skalę światową w 2010 roku. W założeniach obchody światowe odbywają się raz na dwa lata. Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alegię i POChP zainicjowała w latach pomiędzy kolejnym światowymi dniami spirometrii polskie obchody, w latach 2011, 2013, 2015, jednocześnie włączając się w obchody światowych dni, w latach 2012, 2014 i 2016. W ciągu dni spirometrii zbadano ponad 45.000 osób a ponad 10.000 otrzymało rozpoznanie choroby obturacyjnej.

Rok 2017 to kolejna okazja do obchodów Dni Spirometrii, które odbywają się w ramach wieloletniej kampanii Healthy Lungs for Life prowadzonej przez europejską organizacją European Lung Foudations a koordynowana w Polsce przez Federację. W tym roku hasłem kampanii będzie „ oddychaj czystym powietrzem”, w naszym bardzo zanieczyszczonym kraju to hasło staje się bardzo aktualne i społecznie bardzo ważne. Co roku uczestniczy w akcji ponad 250 ośrodków w całej Polsce.

….cele 

Celem nadrzędnym akcji spirometrycznych  jest zwiększenie świadomości zdrowia oddechowego w społeczeństwie poprzez skłonienie Polaków do regularnych badań. Jak wiemy budowanie ruchu społecznego wokół tematyki zdrowych płuc i zdrowia oddechowego jest punktem wyjściowym do tworzenia zoptymalizowanych programów zdrowotnych i odpowiedniego pozycjonowania zdrowia oddechowego w polityce zdrowotnej Państwa.

….jak działamy

Realizatorami akcji są ośrodki medyczne w całej Polsce. Zgłoszenie placówki do akcji odbywa się na zasadzie dobrowolności oraz przestrzegania regulaminu akcji. W zamian placówka zostaję wciągnięta na listę realizatorów i otrzymuję ujednolicone materiały promocyjne obsługujące akcję w danych roku (sponsorzy maja wpływ na ilość i jakość materiałów)

Federacja spełnia rolę koordynatora przebiegu akcji oraz zapewnia obsługę PR-ową akcji i logistykę przekazywania materiałów do placówek. Popularyzuje jednocześnie standardy diagnostyczne w chorobach układu oddechowego.

Każdorazowa podczas akcji badamy pacjentów metodą kwestionariuszową.

Zasady, którymi kierujemy się w realizacji akcji to: wzajemne zaufanie, rzetelność zawodowa lekarzy i pielęgniarek oraz odpowiedzialności za przestrzeganie międzynarodowych standardów diagnostycznych.

….przebieg  w 2017

Miesiąc

Działania

Czerwiec 2016 r.

 1. Pierwszy mailing zachęcający do placówek typu „save the date”

Lipiec 2016

 1. Drugi mailing do bazy danych placówek z informacją o korzyściach płynących z zaangażowania się
 2. Projektowanie i produkcja materiałów informacyjno-reklamowych; plakat obchodów, ulotki dla pacjentów, koszulki dla personelu obsługującego stoisko spirometryczne,
 3. Rejestracja placówek – praca ciągła

Sierpień

 1. Trzeci mailing z przekazaniem wizualizacji materiałów promocyjnych
 2. Rejestracja placówek – praca ciągła
 3. Wysyłka materiałów do zarejestrowanych placówek

Wrzesień

 1. 9-13 września; Poczatek  kampanii na kongresie ERS ( European Respiratory Society) w Mediolanie, Federacja ma wynajęte stoisko w strefie dla organizacji pacjenckich
 2. 14-15 września 2017 – Konferencja prasowa; wnioski pokongresowe z perspektywy organizacji pacjenckiej oraz ogłoszenia listy ośrodków realizatorów Światowych Dni Spirometrii w Polsce
 3. 25-30 września – tydzień spirometrii w Polsce; ogólnopolska akcja darmowych badań spirometrycznych dla Polaków , realizowana wg. lokalizacji wcześniej zarejestrowanych ośrodków.
 4. Kampania na profilu Fb Federacji – konkurs dla pacjentów na własne zdjęcie pn. „

Październik

 1. Zbieranie wyników ilościowych od placówek realizatorów
 2. Analiza jakościowa ankiet pacjenckich obsługujących akcję
 3. Opracowanie raportu z przebiegu akcji

Listopad

 1. Prezentacja raportu podczas obchodów światowego Dnia POCHP listopad 2017

 

Więcej informacji o akcji