Współpraca z Publicznym Bankiem Komórek Macierzystych

b3

 

Artmedik sp. z o.o. ma umowę o współpracy z Regionalnym Centrum Naukowo - Technologicznym w celu pobierania i przechowywania krwi pępowinowej w ramach Publicznego Banku Komórek Macierzystych.

Informacje na temat możliwości pobierania krwi pępowinowej można uzyskać u lekarza prowadzącego ciążę, u położnej środowiskowej oraz na oddziale ginekologiczno - położniczym.

Projekt Publicznego Banku Komórek Macierzystych powstał w odpowiedzi na Rezolucję Parlamentu Europejskiego nawołującą do doborowolnego i nieodpłatnego dawstwa tkanek i komórek w celu ułatwienia znalezienia odpowiednich dawców na terenie Europy i pomoc w ratowaniu życia.