Zaproszenie na wystawy ozdób świątecznych

  Wystawy ozdób Wielkanocnych organizowane przez Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego przy współpracy :
- Komendy Hufca ZHP Jędrzejów im. Mikołaja Reja Centrum Świetlic Podwórkowych  z siedzibą w Jędrzejowie,
- Domu Pomocy Społeczne w Mnichowie,
- Caritas Diecezji Kieleckiej Ogniska Wychowawczego O/Jędrzejów

Harmonogram Wystaw:
- 05.04.2017 r. w godz. 9.00-13.00 podopieczni  Komendy Hufca ZHP Jędrzejów im. Mikołaja Reja Centrum Świetlic Podwórkowych w Jędrzejowie,
- 10.04.2017 r. w godz. 10.30 - 12.30 wychowankowie Domu Pomocy Społeczne w Mnichowie,
- 11.04.2017 r.  w godz. 10.00 - 12.00 podopieczni Caritas Diecezji Kieleckiej Ogniska Wychowawczego O/Jędrzejów
Miejsce - Stara Izba Przyjęć Szpital.

Serdecznie Zapraszamy
Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im.Wł. Biegańskiego w Jędrzejowie

 

 

oie 9b8nvQRXRIhG 1 2