Wywiad z dr. Biskupem, ordynatorem oddziału ginekologiczno-położniczego

Wywiad Dr Biskup

Wywiad ukazał się 10 marca 2017 w "Echu pińczowskim", lokalnym dodatku "Echa Dnia"