Oddział Chirurgii Ogólnej

Ordynator- dr Waldemar Kwiecień
Zakres działalności Oddziału Chirurgicznego obejmuje leczenie zachowawcze i operacyjne:

•chorób przewodu pokarmowego

 •nowotworów a w szczególności raka jelita grubego i żołądka oraz nowotworów skóry

•następstw urazów oraz schorzeń ortopedycznych

•chorób naczyń a w szczególności diagnostyka miażdżycy i operacyjne leczenie żylaków

•chorób szyi, w tym operacje tarczycy

•przepuklin zarówno metodą otwartą jak i laparoskopową z użyciem siatek syntetycznych

 W leczeniu operacyjnym wykorzystujemy zarówno metody tradycyjne jak również z zakresu tzw. chirurgii małoinwazyjnej, która minimalizuje uraz operacyjny i w konsekwencji ogranicza ból pooperacyjny, poprawia samopoczucie po zabiegu i skraca czas powrotu do zdrowia oraz pobytu w szpitalu. W chirurgii małoinwazyjnej wykorzystujemy nowoczesną diatermię firmy ERBE z koagulacją argonową, laparoskopię oraz specjalistyczne narzędzia takie jak Bi-Clamp i Bisect.Zastosowanie metod znieczulenia miejscowego i siatek syntetycznych w operacjach przepuklin pachwinowych oraz nowoczesnych metod w operacjach żylaków kończyn dolnych nie ogranicza normalnego funkcjonowania pacjenta, który bezpośrednio po zabiegu może chodzić i spożywać posiłki a powrót do normalnej pracy fizycznej jest możliwy po 3 tygodniach.

Zastosowanie wspomnianych wyżej narzędzi skraca czas pobytu chorego po laparoskopowym usunięciu woreczka żółciowego lub wyrostka robaczkowego i po operacji tarczycy do 2 - 3 dni.

Szczególny nacisk kładziemy na rozwój diagnostyczno-leczniczych metod endoskopowych w chorobach przewodu pokarmowego. Oprócz gastroskopii i kolonoskopii rozwijamy endoskopowe sposoby usuwania polipów żołądka i jelita grubego, tamowania krwawień z wrzodów i żylaków przełyku oraz usuwania kamieni z dróg żółciowych. Do dyspozycji posiadamy endoskopy firmyOlympus i plazmę argonową. Do diagnostyki chorób naczyń używamy nowoczesnych aparatów USG: firmy Aloka oraz najnowszy Vivid-7 firmy General Eletric.

Pacjenci Oddziału Chirurgii maj ą zapewnione komfortowe warunki pobytu w salach 2 lub 3 osobowych. Chorzy po dużych zabiegach operacyjnych przebywają na sali intensywnego nadzoru z osobną obsługą pielęgniarską.

Zespół chirurgów składa się z doświadczonych lekarzy sprawujących opiekę nad chorymi zarówno na oddziale jak i w poradniach.

1. dr Waldemar Kwiecień - Ordynator Oddziału:- specjalista chirurg,

2. dr Leszek Kania - Z-ca Ordynatora Oddziału  - specjalista chirurg

3. dr Jerzy Prawda - specjalista chirurg,

4. dr Andrzej Hatny - specjalista chirurg,

5. dr Paweł Wieliński - specjalista chirurg.

Do dyspozycji chorych pozostaje doświadczona kadra pielęgniarska oraz współpracujący rehabilitant, dietetyk i psycholog.

Pracą zespołu pielęgniarek w Oddziale zarządza mgr Agnieszka Madej - Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Chirurgii Ogólnej

Pracę personelu oddziału wspiera mgr Urszula Sawczak - Sekretarka Medyczna