Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ordynator- dr Janusz Rzodeczko.
Na oddziale wykonywane są znieczulenia ogólne, miejscowe, podpajęczynówkowe i zewnątrzoponowe

do wszystkich rodzajów zabiegów operacyjnych i diagnostycznych wykonywanych w Szpitalu.

Oddział posiada stanowiska intensywnej terapii, wyposażone w aparaturę monitorującą oraz podtrzymującą czynności życiowe, przeznaczone dla pacjentów najciężej chorych, wymagających stałego nadzoru i intensywnego leczenia.

W miesiącu wrześniu Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii został przeniesiony do nowego obiektu. Obecnie Oddział dysponuje trzema łózkami intensywnej opieki medycznej i nowoczesnym wyposażeniem.