OGŁOSZE­NIE

ARTMEDIK Sp. z o. o. Szpi­tal Spec­jal­isty­czny w Jędrze­jowie zatrudni lekarza spec­jal­istę chirurga do pracy w Odd­ziale Chirurgii Ogólnej.

Oferty proszę składać w Dziale Kadr ul. Mało­goska 25, 28300 Jędrze­jów. Wszelkie infor­ma­cje w Dziale Kadr – tel. 41 388 28 04.