W dni­ach od 07.02.2018 do 12.02.2018 Porad­nia hema­to­log­iczna bedzie nieczynna z powodu choroby lekarza.