0644 0001 page 001Odzi­ały Pedi­atryczne w Wojew­ództwie Świętokrzyskim


CEN­TRUM DIAL­IZASP. Z O.O.
ODD­ZIAŁ PEDI­ATRYCZNY
ul.SZPITALNA 4, 27500 Opatów
Tele­fon do rejes­tracji: 15 86 70 418
Tele­fon: 15 86 70 418


POWIA­TOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOT­NEJ
ODD­ZIAŁ PEDI­ATRYCZNY
ul.RADOMSKA 70, 27200 Stara­chow­ice
Tele­fon do rejes­tracji: 041 2739043, 44
Tele­fon: 041 2739603, 04


SAMODZIELNY PUB­LICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOT­NEJ W STAS­ZOWIE
ODD­ZIAŁ PEDI­ATRYCZNY
ul.11 LISTOPADA 78, 28200 Staszów
Tele­fon do rejes­tracji: 15 864 85 56
Tele­fon: 15 864 85 39
http://​www​.szpi​tal​stas​zow​.pl


SZPI­TAL SPEC­JAL­ISTY­CZNY DUCHA ŚWIĘTEGO W SAN­DOMIERZU
ODD­ZIAŁ PEDI­ATRYCZNY Z PODODZI­AŁEM KAR­DI­OLOGII DZIECIĘCEJ
ul.SCHINZLA 13, 27600 San­domierz
Tele­fon do rejes­tracji: 158330678
Tele­fon: 158330678
http://​www​.sand​.pl


WOJEW­ÓDZKI SZPI­TAL ZESPOLONY W KIEL­CACH
I KLINIKA PEDI­ATRII — I ODD­ZIAŁ CHORÓB DZIECIĘ­CYCH
ul.GRUNWALDZKA 45, 25736 Kielce
Tele­fon do rejes­tracji: 41 3033 278
Tele­fon: 41 3033 278
http://​www​.bip​.wsz​zkielce​.pl


WOJEW­ÓDZKI SZPI­TAL ZESPOLONY W KIEL­CACH
I KLINIKA PEDI­ATRIIII ODD­ZIAŁ CHORÓB DZIECIĘ­CYCH
ul.GRUNWALDZKA 45, 25736 Kielce
Tele­fon do rejes­tracji: 41 3033 231
Tele­fon: 41 3033 231
http://​www​.bip​.wsz​zkielce​.pl


WOJEW­ÓDZKI SZPI­TAL ZESPOLONY W KIEL­CACH
II KLINIKA PEDI­ATRIIIII ODD­ZIAŁ CHORÓB DZIECIĘ­CYCH
ul.ARTWIŃSKIEGO 3A, 25734 Kielce
Tele­fon do rejes­tracji: 41 345 6325 W.17
Tele­fon: 41 345 6325 W.17
http://​www​.bip​.wsz​zkielce​.pl


ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOT­NEJ W BUSKU-​ZDROJU
ODD­ZIAŁ PEDI­ATRYCZNY
ul.BOHATERÓW WARSZAWY 67, 28100 Busko-​Zdrój
Tele­fon do rejes­tracji: 0413782401w320
Tele­fon: 0413782401w308
http://​www​.zoz​.busko​.com​.pl


ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOT­NEJ WE WŁOSZC­ZOWIE
ODD­ZIAŁ PEDI­ATRYCZNY
ul.ŻEROMSKIEGO 28, 29100 Włoszc­zowa
Tele­fon do rejes­tracji: 0413883811
Tele­fon: 0413883811
http://​www​.biule​tyn​.abip​.pl/​z​o​z​w​l​o​s​z​c​z​o​w​a


ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOT­NEJ W KOŃS­KICH
ODD­ZIAŁ PEDI­ATRYCZNY
ul.GIMNAZJALNA 41B, 26200 Końskie
Tele­fon do rejes­tracji: 0413902305
Tele­fon: 0413902398


ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOT­NEJ W OSTROWCU ŚWIĘ­TOKRZYSKIM
ODD­ZIAŁ PEDI­ATRII
ul.SZYMANOWSKIEGO 11, 27400 Ostrowiec Świę­tokrzyski
Tele­fon do rejes­tracji: 041 247 80 00
Tele­fon: 041 247 80 00
http://​www​.zoz​.ostrowiec​.pl


ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOT­NEJ W SKARŻYSKU KAMI­EN­NEJ SZPI­TAL POWIA­TOWY IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-​CURIE
ODD­ZIAŁ DZIECIĘCY
ul.SZPITALNA 1, 26110 Skarżysko-​Kamienna
Tele­fon do rejes­tracji: 516209232
Tele­fon: 516209232
http://​www​.zoz​.com​.pl