Starostwo Powia­towe i Szpi­tal Spec­jal­isty­czny w Jędrzejowie

oraz Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” z Kielc

Zapraszają wszys­tkie dzieci na spektakl

„O RYBAKU I ZŁOTEJ RYBCE

po spek­taklu zapraszamy na WARSZ­TATY TEATRALNE — A KU-​KU ZZA KURTYNY,

które poprowadzi aktorka Beata Orłowska.

6 grud­nia, godz. 16.00 — Odd­ział Pediatryczny.

plakat maly 0