Wolontariusze plakat

Umowa między Szpi­talem im. Wł. Bie­gańskiego a ZHP