W dniu 2 czer­wca 2017 r. w Szpi­talu Spec­jal­isty­cznym im. Wł. Bie­gańskiego w Jędrze­jowie odbył się audit nad­zoru wg normy ISO 9001:2008 przeprowad­zony przez Zespół audi­towy DEKRA Cer­ty­fi­ca­tion Sp. z o.o.

Audit zakończył się wynikiem pozytywnym.