Wys­tawy ozdób Wielka­noc­nych orga­ni­zowane przez Szpi­tal Spec­jal­isty­czny im. Wł. Bie­gańskiego przy współpracy :
- Komendy Hufca ZHP Jędrze­jów im. Mikołaja Reja Cen­trum Świ­etlic Pod­wórkowych z siedz­ibą w Jędrze­jowie,
- Domu Pomocy Społeczne w Mni­chowie,
- Car­i­tas Diecezji Kieleck­iej Ogniska Wychowaw­czego O/​Jędrzejów

Har­mono­gram Wys­taw:
05.04.2017 r. w godz. 9.0013.00 podopieczni Komendy Hufca ZHP Jędrze­jów im. Mikołaja Reja Cen­trum Świ­etlic Pod­wórkowych w Jędrze­jowie,
10.04.2017 r. w godz. 10.3012.30 wychowankowie Domu Pomocy Społeczne w Mni­chowie,
11.04.2017 r. w godz. 10.0012.00 podopieczni Car­i­tas Diecezji Kieleck­iej Ogniska Wychowaw­czego O/​Jędrzejów
Miejsce — Stara Izba Przyjęć Szpi­tal.

Serdecznie Zapraszamy
Dyrekcja Szpi­tala Spec­jal­isty­cznego im.Wł. Bie­gańskiego w Jędrzejowie

oie 9b8nvQRXRIhG 1 2