Sklep spoży­w­czy został prze­nie­siony na teren szpi­tala, czynny:

- od poniedzi­ałku do piątku od 8 do 16.
— w sobotę od 8 do 15
— w niedzielę od 11 do 16

Sklep zna­j­duje się w pomieszcze­niu starej IZBY PRZYJĘĆ.