Przed­staw­iamy Państwu prezen­tację Szpi­tal­nego Odd­zi­ału Ratunkowego, który ma być utwor­zony w NZOZ Jędrze­jów.

Prezen­tacja — plik do pobra­nia w for­ma­cie PowerPoint